Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Bông khoáng dạng tấm

Gạch vai dao

Xi Măng Chịu Nhiệt

 

Kích Thước        
Tỉ Trọng: 25Kg        

Bông thủy tinh

 

Gạch vai búa

Vữa Chịu Nhiệt

 

Gạch xà bông

 

Gạch dị hình

Sạn Samot Chịu Nhiệt