Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch M (Gạch Goong)

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 390 32
W: 400  
L: 120  
   

Gạch Hình Thẳng

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:3.1 Kg    
     

SizeW(cm):115

   

Size L(cm):65

   

Size H(cm):235

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Hình Cong Lớn

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:4 Kg    
     

SizeW(cm):130

   

Size L(cm):75

   

Size H(cm):380

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Hình Trụ

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:0.5 Kg    
     

SizeW(cm):

   

Size L(cm):13.5

   

Size H(cm):8.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Hình Lô Chữ T

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:4.6 Kg    
     

SizeW(cm):160

   

Size L(cm):65

   

Size H(cm):230

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Giả Cổ

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 230 3,2
W: 115  
L: 65  
   

Gạch Hình Tròn

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:13    
     

SizeW(cm):

   

Size L(cm):70

   

Size H(cm):350

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Hình Cong Nhỏ

 

 

Product Detail:
     
   
Weight:2.4 Kg    
     

SizeW(cm):110

   

Size L(cm):67

   

Size H(cm): 280

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Price: Contact

Mrs Thủy: 0973 581 581

Mr Tâm: 0918 399 902

Gạch Dao Lớn

 

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 230 3,2
W: 115  
L: 65  
 55