Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch xốp B2-1

Gạch Treo

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 300 17
W: 300  
L: 105  
   

Gạch Số 12

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 700 38
W: 220  
L: 120  
   

Gạch xốp B1-1

kích Thước Tỉ Trọng
H: 230 2
W: 115  
L: 65  
   

 

Gạch Số II

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 460 7
W: 115  
L: 65  
   

Gạch Số 10 Dầy

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 570 29
W: 220  
L: 120  
   

Gạch ống khói

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 275 4,7
W: 175  
L: 50  
   

Gạch Số 4 Mỏng

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 460 13
W: 230  
L: 65  
   

Gạch Mỏng