Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch Dao Lớn

 

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 230 3,2
W: 115  
L: 65  
 55