Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch xốp B1-1

kích Thước Tỉ Trọng
H: 230 2
W: 115  
L: 65