Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch ống khói

 

 

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 275 4,7
W: 175  
L: 50