Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Toàn Thắng chuyên cung cấp: Gachchiunhiet, gachchiulua, vatlieuchiulua, vatlieuchiunhiet

Gạch M (Gạch Goong)

Kích Thước Tỉ Trọng
H: 390 32
W: 400  
L: 120